Ξ welcome to cryptostorm's member forums ~ you don't have to be a cryptostorm member to post here Ξ
Ξ any OpenVPN configs found on the forum are likely outdated. For the latest, visit here or GitHub Ξ
Ξ If you're looking for tutorials/guides, check out the new https://cryptostorm.is/#section6 Ξ

NordVPN: fake "server status" page

Encouraging best practices in the VPN industry via independent, community-certified verification of clean installers and clean basic service operations. Let's reward the good, and make the bad a little bit less tempting 〰 github repo#cleanVPN
User avatar

Topic Author
cryptostorm_dev
ForumHelper
Posts: 19
Joined: Wed Jan 23, 2013 5:31 am

NordVPN: fake "server status" page

Post by cryptostorm_dev » Sat Nov 22, 2014 4:50 am

"Server Status" page: https://nordvpn.com/servers/

Snapshot of SRC as of this post:

Code: Select all

<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<meta name="google-site-verification" content="_Ro171sQfrFcp7CLvubBOyArBska040En22hTBqL3qY"/>
<title>Global servers network. Blazing speed. | NordVPN</title>
<link rel="profile" href="http://gmpg.org/xfn/11">
<link rel="pingback" href="https://nordvpn.com/xmlrpc.php">
<link rel="stylesheet" href="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/production/full.css"/>
<script src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/js/vendor/modernizr.js"></script>
<link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400,300,500,700,900,100' rel='stylesheet' type='text/css'>
<link rel="shortcut icon" href="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/favicon.ico"/>
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Best VPN service | NordVPN &raquo; Global servers network. Blazing speed. Comments Feed" href="https://nordvpn.com/servers/feed/"/>
<script type='text/javascript' src='https://nordvpn.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.10.2'></script>
<script type='text/javascript' src='https://nordvpn.com/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.2.1'></script>
<script type='text/javascript'>
/* <![CDATA[ */
var ajax_object = {"ajax_url":"https:\/\/nordvpn.com\/wp-admin\/admin-ajax.php"};
/* ]]> */
</script>
<script type='text/javascript' src='https://nordvpn.com/wp-content/plugins/wm-simple-captcha/assets/js/wmsimplecaptcha_scripts.js?ver=3.7.3269'></script>
<link rel="EditURI" type="application/rsd+xml" title="RSD" href="https://nordvpn.com/xmlrpc.php?rsd"/>
<link rel="wlwmanifest" type="application/wlwmanifest+xml" href="https://nordvpn.com/wp-includes/wlwmanifest.xml"/>
<meta name="generator" content="WordPress 3.7.3269"/>
<link rel='shortlink' href='https://nordvpn.com/?p=8595'/>
<meta name="generator" content="WPML ver:3.0.1 stt:1,3,47,33,42;0"/>
 
<link rel="canonical" href="https://nordvpn.com/servers/"/>
 
</head>
<body>
<nav class="top-bar" data-topbar role="navigation" data-options="is_hover: false">
<ul class="title-area">
<li class="name">
<a href="/">
<img style="height: 48px;" src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/logo.png" alt="Best VPN service"/>
</a>
</li>
<li class="toggle-topbar"><a href="#"><span></span></a></li>
</ul>
<section class="top-bar-section">
 
<ul class="right">
<li><a data-title="Features" href="/features/">Features</a></li>
<li><a data-title="Pricing" href="/pricing/">Pricing</a></li>
<li><a data-title="Servers" href="/servers/">Servers</a></li>
<li class="show-for-medium-up"><a data-title="Tools & Information" class="tools" href="javascript:void(0);">Tools & Information</a></li>
<li class="has-dropdown show-for-small-only">
<a class="tools-mobile" href="javascript:void(0);">Tools & Information</a>
<ul class="dropdown">
<li><h3 class="drop_ul_head">Support</h3></li>
<li><a href="/faq/">FAQ</a></li>
<li><a href="/tutorials/">Tutorials</a></li>
<li><a href="/what-is-a-vpn/">How does it work?</a></li>
<li><a href="/vpn-software/">VPN software</a></li>
<li><a href="/knowledge/">Knowledge base</a></li>
<li><a href="/contact-us/">Contact us</a></li>
<li><h3 class="drop_ul_head">Privacy tools</h3></li>
<li><a href="/free-proxy-list/">Free proxy list</a></li>
<li><a href="/youtube-proxy/">Youtube proxy</a></li>
<li><a href="/web-proxy/">Web proxy</a></li>
<li><a href="/web-proxy-extension/">Web proxy extension</a></li>
<li><a href="/chat/">Encrypted chat</a></li>
<li><a href="/secret-notes/">Secret notes</a></li>
<li><h3 class="drop_ul_head">NordVPN.com</h3></li>
<li><a href="/about-us/">About us</a></li>
<li><a href="/affiliate-landing/">Affiliate</a></li>
<li><a href="/profile/">Refer a friend</a></li>
<li><a href="/testimonials/">Testimonials</a></li>
<li><a href="/terms-of-use/">ToS</a></li>
<li><a href="/profile/">My Account</a></li>
<li><h3 class="drop_ul_head">Social</h3></li>
<li><a href="https://www.facebook.com/NordVPN" target="_blank">Facebook</a></li>
<li><a href="https://twitter.com/nordvpn" target="_blank">Twitter</a></li>
<li><a href="https://plus.google.com/105221858414887864608/about" target="_blank">Google+</a></li>
 
<li><a href="http://www.pinterest.com/nordvpn/" target="_blank">Pinterest</a></li>
</ul>
</li>
<li><a data-title="Blog" href="/blog/">Blog</a></li>
<li><a data-title="My account" href="/profile/">Sign in</a></li>
</ul>
</section>
</nav>
<div class="top-container">
<div class="content">
<script>
			jQuery(function(){
				jQuery.get("/api/vpn/check/full", function(data){
					jQuery("#user_ip").html(data.ip);
					jQuery("#user_isp").html(data.isp == false || data.isp == null ? "Unknown" : data.isp);
					jQuery("#user_secure")
						.attr("class", data.status == "Protected" ? "secured" : "not-secured")
						.html(data.status);
					if(data.status == 'Unprotected')
					{
						jQuery("#user_secure")
							.removeClass("not-secured")
							.html('<form style="display: inline-block;" action="/pricing/" method="post"><input class="unprotected-for-link" value="' + data.status + '" type="submit" name="unprotected"></form>');
					}
				});
			});
		</script>
<span class="entry">Your IP: <span id="user_ip"></span></span>
<span class="seperator">|</span>
<span class="entry mobile-index">Your ISP: <span id="user_isp"></span></span>
<span class="seperator seperator-second">|</span>
<span class="entry mobile-index-f">Your Status: <span class="" id="user_secure"></span></span>
</div>
</div>
<div class="dropdown-desktop">
<ul class="large-block-grid-4 medium-block-grid-4 small-block-grid-2 drop_lists">
<li>
<ul class="drop_menu_col">
<li><h3 class="drop_ul_head">Support</h3></li>
<li><a href="/faq/">FAQ</a></li>
<li><a href="/tutorials/">Tutorials</a></li>
<li><a href="/what-is-a-vpn/">How does it work?</a></li>
<li><a href="/vpn-software/">VPN software</a></li>
<li><a href="/knowledge/">Knowledge base</a></li>
<li><a href="/contact-us/">Contact us</a></li>
</ul>
</li>
<li>
<ul class="drop_menu_col">
<li><h3 class="drop_ul_head">Privacy tools</h3></li>
<li><a href="/free-proxy-list/">Free proxy list</a></li>
<li><a href="/youtube-proxy/">Youtube proxy</a></li>
<li><a href="/web-proxy/">Web proxy</a></li>
<li><a href="/web-proxy-extension/">Web proxy extension</a></li>
<li><a href="/chat/">Encrypted chat</a></li>
<li><a href="/secret-notes/">Secret notes</a></li>
</ul>
</li>
<li>
<ul class="drop_menu_col">
<li><h3 class="drop_ul_head">NordVPN.com</h3></li>
<li><a href="/about-us/">About us</a></li>
<li><a href="/affiliate-landing/">Affiliate</a></li>
<li><a href="/profile/">Refer a friend</a></li>
<li><a href="/testimonials/">Testimonials</a></li>
<li><a href="/terms-of-use/">ToS</a></li>
<li><a href="/profile/">My Account</a></li>
</ul>
</li>
<li>
<ul class="drop_menu_col">
<li><h3 class="drop_ul_head">Social</h3></li>
<li><a href="https://www.facebook.com/NordVPN" target="_blank">Facebook</a></li>
<li><a href="https://twitter.com/nordvpn" target="_blank">Twitter</a></li>
<li><a href="https://plus.google.com/105221858414887864608/about" target="_blank">Google+</a></li>
<li><a href="http://www.pinterest.com/nordvpn/" target="_blank">Pinterest</a></li>
</ul>
</li>
</ul>
<hr/>
<div class="not_a_memb text-right">
<span class="not_m">Not a member yet?</span>
<a class="join_us_now" href="/pricing/">Join us now!</a>
</div>
</div>
<link rel="stylesheet" href="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/css/servers.css"/>
<meta name='viewport' content='initial-scale=1,maximum-scale=1,user-scalable=no'/>
<script src='https://api.tiles.mapbox.com/mapbox.js/v2.1.2/mapbox.js'></script>
<div class="row" id="servers" style="width: 95%;">
<div class="large-12">
  
<h1 class="servers_h1" style="margin-bottom: 0;">NordVPN Server Locations</h1>
<div class="servers_h1_slogan">Welcome to the world’s most advanced VPN:</div>
<br/>
<p class="light">1. Select a server type.</p>
<p class="light">2. Choose a nearby location.</p>
<p class="light">3. Double-click on a server via our custom app and you're all set!</p>
<br/>
<p class="light">Not a NordVPN subscriber? Get started <a href="/pricing/">here</a>.</p>
<h3 class="table_label">Double VPN</h3>
<table class="servers_table">
<tr class="head_tr">
<th>Location</th>
<th>Server address</th>
<th>Server load</th>
<th class="text-center">PPTP</th>
<th class="text-center">L2TP</th>
<th class="text-center">OpenVPN TCP</th>
<th class="text-center">OpenVPN UDP</th>
<th class="text-center">Proxy</th>
</tr>
<tr class="info_tr">
<td>
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/flags/qn.png" alt="">
<span class="country_name"> Austria - Netherlands #1</span>
</td>
<td>at-nl1.nordvpn.com</td>
<td>
<span class="status_bar">
<span style="width: 29%" class="status_color normal"></span>
</span>
<span class="proc">29%</span>
</td>
<td class="center">
</td>
<td class="center">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
</td>
<td class="center">
</td>
</tr>
</table>
<h3 class="table_label">Tor over VPN</h3>
<table class="servers_table">
<tr class="head_tr">
<th>Location</th>
<th>Server address</th>
<th>Server load</th>
<th class="text-center">PPTP</th>
<th class="text-center">L2TP</th>
<th class="text-center">OpenVPN TCP</th>
<th class="text-center">OpenVPN UDP</th>
<th class="text-center">Proxy</th>
</tr>
<tr class="info_tr">
<td>
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/flags/qm.png" alt="">
<span class="country_name"> Sweden Tor #1</span>
</td>
<td>se-tor1.nordvpn.com</td>
<td>
<span class="status_bar">
<span style="width: 28%" class="status_color normal"></span>
</span>
<span class="proc">28%</span>
</td>
<td class="center">
</td>
<td class="center">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
</td>
<td class="center">
</td>
</tr>
</table>
<h3 class="table_label">Ultra fast TV</h3>
<table class="servers_table">
<tr class="head_tr">
<th>Location</th>
<th>Server address</th>
<th>Server load</th>
<th class="text-center">PPTP</th>
<th class="text-center">L2TP</th>
<th class="text-center">OpenVPN TCP</th>
<th class="text-center">OpenVPN UDP</th>
<th class="text-center">Proxy</th>
</tr>
<tr class="info_tr">
<td>
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/flags/us.png" alt="">
<span class="country_name"> United States #1</span>
</td>
<td>us1.nordvpn.com</td>
<td>
<span class="status_bar">
<span style="width: 28%" class="status_color normal"></span>
</span>
<span class="proc">28%</span>
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
</tr>
<tr class="info_tr">
<td>
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/flags/ca.png" alt="">
<span class="country_name"> Canada #2</span>
</td>
<td>ca2.nordvpn.com</td>
<td>
<span class="status_bar">
<span style="width: 34%" class="status_color normal"></span>
</span>
<span class="proc">34%</span>
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
</tr>
<tr class="info_tr">
<td>
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/flags/gb.png" alt="">
<span class="country_name"> United Kingdom #3</span>
</td>
<td>uk3.nordvpn.com</td>
<td>
<span class="status_bar">
<span style="width: 31%" class="status_color normal"></span>
</span>
<span class="proc">31%</span>
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
</tr>
</table>
<h3 class="table_label">Anti DDoS</h3>
<table class="servers_table">
<tr class="head_tr">
<th>Location</th>
<th>Server address</th>
<th>Server load</th>
<th class="text-center">PPTP</th>
<th class="text-center">L2TP</th>
<th class="text-center">OpenVPN TCP</th>
<th class="text-center">OpenVPN UDP</th>
<th class="text-center">Proxy</th>
</tr>
<tr class="info_tr">
<td>
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/flags/ca.png" alt="">
<span class="country_name"> Canada #1</span>
</td>
<td>ca1.nordvpn.com</td>
<td>
<span class="status_bar">
<span style="width: 25%" class="status_color normal"></span>
</span>
<span class="proc">25%</span>
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
</tr>
</table>
<h3 class="table_label">Dedicated IP servers</h3>
<table class="servers_table">
<tr class="head_tr">
<th>Location</th>
<th>Server address</th>
<th>Server load</th>
<th class="text-center">PPTP</th>
<th class="text-center">L2TP</th>
<th class="text-center">OpenVPN TCP</th>
<th class="text-center">OpenVPN UDP</th>
<th class="text-center">Proxy</th>
</tr>
<tr class="info_tr">
<td>
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/flags/us.png" alt="">
<span class="country_name"> United States #2</span>
</td>
<td>us2.nordvpn.com</td>
<td>
<span class="status_bar">
<span style="width: 34%" class="status_color normal"></span>
</span>
<span class="proc">34%</span>
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
</tr>
</table>
<h3 class="table_label">Standard VPN servers</h3>
<table class="servers_table">
<tr class="head_tr">
<th>Location</th>
<th>Server address</th>
<th>Server load</th>
<th class="text-center">PPTP</th>
<th class="text-center">L2TP</th>
<th class="text-center">OpenVPN TCP</th>
<th class="text-center">OpenVPN UDP</th>
<th class="text-center">Proxy</th>
</tr>
<tr class="info_tr">
<td>
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/flags/lt.png" alt="">
<span class="country_name"> Lithuania #1</span>
</td>
<td>lt1.nordvpn.com</td>
<td>
<span class="status_bar">
<span style="width: 30%" class="status_color normal"></span>
</span>
<span class="proc">30%</span>
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
</tr>
<tr class="info_tr">
<td>
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/flags/ru.png" alt="">
<span class="country_name"> Russia #1</span>
</td>
<td>ru1.nordvpn.com</td>
<td>
<span class="status_bar">
<span style="width: 32%" class="status_color normal"></span>
</span>
<span class="proc">32%</span>
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
</tr>
<tr class="info_tr">
<td>
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/flags/nl.png" alt="">
<span class="country_name"> Netherlands #1</span>
</td>
<td>nl1.nordvpn.com</td>
<td>
<span class="status_bar">
<span style="width: 32%" class="status_color normal"></span>
</span>
<span class="proc">32%</span>
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
</tr>
<tr class="info_tr">
<td>
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/flags/pl.png" alt="">
<span class="country_name"> Poland #1</span>
</td>
<td>pl1.nordvpn.com</td>
<td>
<span class="status_bar">
<span style="width: 28%" class="status_color normal"></span>
</span>
<span class="proc">28%</span>
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
</tr>
<tr class="info_tr">
<td>
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/flags/gb.png" alt="">
<span class="country_name"> United Kingdom #1</span>
</td>
<td>uk1.nordvpn.com</td>
<td>
<span class="status_bar">
<span style="width: 28%" class="status_color normal"></span>
</span>
<span class="proc">28%</span>
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
</tr>
<tr class="info_tr">
<td>
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/flags/se.png" alt="">
<span class="country_name"> Sweden #2</span>
</td>
<td>se2.nordvpn.com</td>
<td>
<span class="status_bar">
<span style="width: 34%" class="status_color normal"></span>
</span>
<span class="proc">34%</span>
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
</tr>
<tr class="info_tr">
<td>
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/flags/br.png" alt="">
<span class="country_name"> Brazil #1</span>
</td>
<td>br1.nordvpn.com</td>
<td>
<span class="status_bar">
<span style="width: 26%" class="status_color normal"></span>
</span>
<span class="proc">26%</span>
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
</tr>
<tr class="info_tr">
<td>
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/flags/se.png" alt="">
<span class="country_name"> Sweden #1</span>
</td>
<td>se1.nordvpn.com</td>
<td>
<span class="status_bar">
<span style="width: 32%" class="status_color normal"></span>
</span>
<span class="proc">32%</span>
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
</tr>
<tr class="info_tr">
<td>
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/flags/sg.png" alt="">
<span class="country_name"> Singapore #1</span>
</td>
<td>sg1.nordvpn.com</td>
<td>
<span class="status_bar">
<span style="width: 31%" class="status_color normal"></span>
</span>
<span class="proc">31%</span>
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
</tr>
<tr class="info_tr">
<td>
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/flags/us.png" alt="">
<span class="country_name"> United States #3</span>
</td>
<td>us3.nordvpn.com</td>
<td>
<span class="status_bar">
<span style="width: 33%" class="status_color normal"></span>
</span>
<span class="proc">33%</span>
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
</tr>
<tr class="info_tr">
<td>
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/flags/za.png" alt="">
<span class="country_name"> South Africa #1</span>
</td>
<td>za1.nordvpn.com</td>
<td>
<span class="status_bar">
<span style="width: 33%" class="status_color normal"></span>
</span>
<span class="proc">33%</span>
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
</tr>
<tr class="info_tr">
<td>
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/flags/ch.png" alt="">
<span class="country_name"> Switzerland #1</span>
</td>
<td>ch1.nordvpn.com</td>
<td>
<span class="status_bar">
<span style="width: 34%" class="status_color normal"></span>
</span>
<span class="proc">34%</span>
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
</tr>
<tr class="info_tr">
<td>
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/flags/de.png" alt="">
<span class="country_name"> Germany #1</span>
</td>
<td>de1.nordvpn.com</td>
<td>
<span class="status_bar">
<span style="width: 35%" class="status_color normal"></span>
</span>
<span class="proc">35%</span>
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
</tr>
<tr class="info_tr">
<td>
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/flags/es.png" alt="">
<span class="country_name"> Spain #1</span>
</td>
<td>es1.nordvpn.com</td>
<td>
<span class="status_bar">
<span style="width: 28%" class="status_color normal"></span>
</span>
<span class="proc">28%</span>
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
</tr>
<tr class="info_tr">
<td>
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/flags/fr.png" alt="">
<span class="country_name"> France #1</span>
</td>
<td>fr1.nordvpn.com</td>
<td>
<span class="status_bar">
<span style="width: 25%" class="status_color normal"></span>
</span>
<span class="proc">25%</span>
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
</tr>
<tr class="info_tr">
<td>
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/flags/hk.png" alt="">
<span class="country_name"> Hong Kong #1</span>
</td>
<td>hk1.nordvpn.com</td>
<td>
<span class="status_bar">
<span style="width: 34%" class="status_color normal"></span>
</span>
<span class="proc">34%</span>
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
</tr>
<tr class="info_tr">
<td>
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/flags/it.png" alt="">
<span class="country_name"> Italy #1</span>
</td>
<td>it1.nordvpn.com</td>
<td>
<span class="status_bar">
<span style="width: 28%" class="status_color normal"></span>
</span>
<span class="proc">28%</span>
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
</tr>
<tr class="info_tr">
<td>
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/flags/ro.png" alt="">
<span class="country_name"> Romania #1</span>
</td>
<td>ro1.nordvpn.com</td>
<td>
<span class="status_bar">
<span style="width: 35%" class="status_color normal"></span>
</span>
<span class="proc">35%</span>
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
</tr>
<tr class="info_tr">
<td>
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/flags/at.png" alt="">
<span class="country_name"> Austria #1</span>
</td>
<td>at1.nordvpn.com</td>
<td>
<span class="status_bar">
<span style="width: 31%" class="status_color normal"></span>
</span>
<span class="proc">31%</span>
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
</tr>
<tr class="info_tr">
<td>
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/flags/gb.png" alt="">
<span class="country_name"> United Kingdom #2</span>
</td>
<td>uk2.nordvpn.com</td>
<td>
<span class="status_bar">
<span style="width: 34%" class="status_color normal"></span>
</span>
<span class="proc">34%</span>
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
</tr>
<tr class="info_tr">
<td>
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/flags/it.png" alt="">
<span class="country_name"> Italy #2</span>
</td>
<td>it2.nordvpn.com</td>
<td>
<span class="status_bar">
<span style="width: 33%" class="status_color normal"></span>
</span>
<span class="proc">33%</span>
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
</tr>
<tr class="info_tr">
<td>
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/flags/nl.png" alt="">
<span class="country_name"> Netherlands #2</span>
</td>
<td>nl2.nordvpn.com</td>
<td>
<span class="status_bar">
<span style="width: 26%" class="status_color normal"></span>
</span>
<span class="proc">26%</span>
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
</tr>
<tr class="info_tr">
<td>
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/flags/gb.png" alt="">
<span class="country_name"> United Kingdom #4</span>
</td>
<td>uk4.nordvpn.com</td>
<td>
<span class="status_bar">
<span style="width: 27%" class="status_color normal"></span>
</span>
<span class="proc">27%</span>
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
</tr>
<tr class="info_tr">
<td>
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/flags/au.png" alt="">
<span class="country_name"> Australia #1</span>
</td>
<td>au1.nordvpn.com</td>
<td>
<span class="status_bar">
<span style="width: 34%" class="status_color normal"></span>
</span>
<span class="proc">34%</span>
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
<td class="center">
<img src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/server_status_tick.jpg" alt="">
</td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
<div class="row" id="pricing" style="width: 95%;">
<h2>Get the World’s Most Advanced VPN</h2>
<div class="seperator">
<div class="seperator-dot"></div>
<div class="seperator-line"></div>
<div class="seperator-dot"></div>
</div>
<div class="prices-container">
<div class="prices-content">
<div style="clear: both;"></div>
<div class="tables">
<div class="price_table">
<h2 style="color: #f03737">Simple</h2>
<hr/>
<p class="term">1 month plan</p>
<hr/>
<p class="old_price">
<del>Save 0%</del>
</p>
<p class="new_price">
<span class="new_curr">€</span>8.00<span class="new_curr">/m</span>
</p>
<p class="bill"><b>€8.00</b> BILLED EVERY MONTH</p>
<a class="slide-button-container-bottom" href="/checkout/?Monthly">Get 1 month plan<span class="button-span-bottom">Get 1 month plan</span></a>
</div>
<div class="price_table best">
<div class="best_img_div"><img class="best_img" src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/best-offer-lines.png" alt=""/></div>
<img class="save" src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/images/save.png" alt=""/>
<h2 style="color: #25c3cd">Best offer</h2>
<hr/>
<p class="term">1 year plan</p>
<hr/>
<p class="old_price">
<del>Save 50%</del>
</p>
<p class="new_price" style="color: #f5c124; font-size: 80px">
<span class="new_curr" style="font-size: 40px !important">€</span>4.00<span class="new_curr" style="font-size: 40px !important">/m</span>
</p>
<p class="bill"><del>€96.00</del> <b>€48.00</b> BILLED ANNUALY</p>
<a class="slide-button-container-bottom" href="/checkout/?Annual">Get 1 year plan<span class="button-span-bottom">Get 1 year plan</span></a>
</div>
<div class="price_table">
<h2 style="color: #f5c124">Standard</h2>
<hr/>
<p class="term">6 months plan</p>
<hr/>
<p class="old_price">
<del>Save 37.5%</del>
</p>
<p class="new_price">
<span class="new_curr">€</span>5.00<span class="new_curr">/m</span>
</p>
<p class="bill"><del>€48.00</del> <b>€30.00</b> BILLED EVERY 6 MONTHS</p>
<a class="slide-button-container-bottom" href="/checkout/?Semi-annual">Get 6 months plan<span class="button-span-bottom">Get 6 months plan</span></a>
</div>
<p class="choose_plan">If you want to save, choose the most popular plan <span class="span-popular-plan"></span></p>
<ul class="large-block-grid-4 medium-block-grid-2 small-block-grid-1 text-left price_features_list">
<li><div class="price-features-div"></div> <span class="price-features-span">No logs policy</span></li>
<li><div class="price-features-div"></div> <span class="price-features-span">P2P allowed</span></li>
<li><div class="price-features-div"></div> <span class="price-features-span">Money-back guarantee</span></li>
<li><div class="price-features-div"></div> <span class="price-features-span">Bitcoin accepted</span></li>
<li><div class="price-features-div"></div> <span class="price-features-span">Global network</span></li>
<li><div class="price-features-div"></div> <span class="price-features-span">Easy to use</span></li>
<li><div class="price-features-div"></div> <span class="price-features-span">Friendly support</span></li>
<li><div class="price-features-div"></div> <span class="price-features-span">Blazing speeds</span></li>
</ul>
</div>
<div class="prices-features">
<ul class="valid-container">
<li>No logs policy</li>
<li>P2P allowed</li>
<li>Money-back guarantee</li>
<li>Bitcoin accepted</li>
<li>Global network</li>
<li>Easy to use</li>
<li>Friendly support</li>
<li>Blazing speeds</li>
</ul>
<div style="clear: both;"></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<script data-cfasync='true' src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/js/foundation.min.js"></script>
<script data-cfasync='true' src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/js/toastr.js"></script>
<script charset="utf-8" src="//v2.zopim.com/?oxKZnmXv4KZ1uFO78i56rMEovdYXH2jm" type="text/javascript"></script>
<div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id) {
		var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
		if (d.getElementById(id)) return;
		js = d.createElement(s); js.id = id;
		js.src = "//connect.facebook.net/en_GB/sdk.js#xfbml=1&version=v2.0";
		fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
	}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
<script>
	jQuery(document).ready(function(){
		jQuery('.tools').click(function(){
			jQuery(".dropdown-desktop").slideToggle();
		});

		jQuery('body').click(function(event){
			if(jQuery(".dropdown-desktop").is(":visible") && jQuery('.dropdown-desktop:animated').length < 1) {

				var container = jQuery(".dropdown-desktop");

				if (!container.is(event.target) && container.has(event.target).length === 0)
				{
					jQuery('.dropdown-desktop').slideUp();
				}
			}
		});
	});
</script>
<script type="text/javascript">
	adroll_adv_id = "YDDQXFKQLRHYBPPIXHMLSA";
	adroll_pix_id = "5DFUCUGSIBH7TPP6CVZP4N";
	(function () {
		var oldonload = window.onload;
		window.onload = function(){
			__adroll_loaded=true;
			var scr = document.createElement("script");
			var host = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://s.adroll.com" : "http://a.adroll.com");
			scr.setAttribute('async', 'true');
			scr.type = "text/javascript";
			scr.src = host + "/j/roundtrip.js";
			((document.getElementsByTagName('head') || [null])[0] ||
			document.getElementsByTagName('script')[0].parentNode).appendChild(scr);
			if(oldonload){oldonload()}};
	}());
</script>
<script>
	jQuery(document).foundation();
</script>
<script type="text/javascript">
	(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
		(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
		m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
	})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

	ga('create', 'UA-42858496-1', 'nordvpn.com');
	ga('send', 'pageview');
</script>
 
<script data-cfasync="false" type="text/javascript">
window.$zopim||(function(d,s){var z=$zopim=function(c){z._.push(c)},$=z.s=
d.createElement(s),e=d.getElementsByTagName(s)[0];z.set=function(o){z.set.
_.push(o)};z._=[];z.set._=[];$.async=!0;$.setAttribute('charset','utf-8');
$.src='//v2.zopim.com/?oxKZnmXv4KZ1uFO78i56rMEovdYXH2jm';z.t=+new Date;$.
type='text/javascript';e.parentNode.insertBefore($,e)})(document,'script');
</script>
 
<script type="text/javascript">
	/* <![CDATA[ */
	var google_conversion_id = 1000515500;
	var google_custom_params = window.google_tag_params;
	var google_remarketing_only = true;
</script>
<script type="text/javascript">
	(function(){function b(){setTimeout(function(){var b=a.contentDocument||a.contentWindow.document,c=b.createElement("script");c.src="//static-trackers.adtarget.me/javascripts/pixel.min.js";c.id="GIHhtQfW-atm-pixel";c["data-pixel"]="53a4bbdb33cd87fa521d744e7d6380f0";b.body.appendChild(c)},0)}var a=document.createElement("iframe");(a.frameElement||a).style.cssText="width: 0; height: 0; border: 0; position: absolute";a.src="javascript:false";a.addEventListener?a.addEventListener("load",b,!1):a.attachEvent?
		a.attachEvent("onload",b):a.onload=event;document.body.appendChild(a)})();
</script>
<script type="text/javascript" src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion.js"></script>
<div class="footer-mountains-divider"></div>
<div class="footer-container">
<div class="footer-content">
<div class="footer-content-center">
<div class="footer-content-entry">
<div class="title">Navigation</div>
<ul class="footer-content-entry-content">
<li><a href="/pricing/">Join us</a></li>
<li><a href="/about-us/">About us</a></li>
<li><a href="/contact-us/">Contact us</a></li>
<li><a href="/faq/">FAQ</a></li>
<li><a href="/knowledge/">Knowledge base</a></li>
<li><a href="/blog/">Blog</a></li>
<li><a href="/profile/">My account</a></li>
<li><a href="/features/">Features</a></li>
<li><a href="/pricing/">Pricing</a></li>
<li><a href="/testimonials/">Testimonials</a></li>
<li><a href="/tutorials/">Tutorials</a></li>
<li><a href="/terms-of-use/">Terms of Service</a></li>
<li><a href="/vpn-software/">VPN Software</a></li>
<li><a href="/what-is-a-vpn/">How does it work?</a></li>
<li><a href="/servers/">Servers status</a></li>
</ul>
</div>
<div class="footer-content-entry">
<div class="title">Earn Money</div>
<ul class="footer-content-entry-content">
<li><a href="/affiliate-landing/">Affiliate</a></li>
<li><a href="/profile/">Refer a Friend</a></li>
 
 
<li><a href="/free-proxy-list/">Free proxy list</a></li>
<li><a href="/youtube-proxy/">Youtube proxy</a></li>
<li><a href="/web-proxy/">Web proxy</a></li>
<li><a href="/web-proxy-extension/">Web proxy extension</a></li>
<li><a href="/chat/">Encrypted chat</a></li>
<li><a href="/secret-notes/">Secret notes</a></li>
</ul>
</div>
<script data-cfasync='true' src="https://nordvpn.com/wp-content/themes/NordVPN_Gyzmo/js/social-count.js"></script>
<div class="footer-content-entry">
<div class="title">Social</div>
<ul class="footer-content-entry-content">
<li><a href="https://www.facebook.com/NordVPN" target="_blank">Facebook</a></li>
<li style="margin-top: 3px;"><a href="https://twitter.com/NordVPN" id="twitter_count">Twitter</a></li>
<li><a href="https://plus.google.com/105221858414887864608/about" target="_blank">Google+</a></li>
 
<li><a href="http://www.pinterest.com/nordvpn/" target="_blank">Pinterest</a></li>
<div class="proud-member"><a href="https://www.internetdefenseleague.org/" target="_blank"><div class="empty-div""></div></a></div>
					<!--<li><a href="#">Partners</a></li>-->
				</ul>
			</div>

			<div class="footer-content-entry">
				<div class="title">Languages</div>
				<ul class="footer-content-entry-content">
					<li><a href="javascript:void(0);">English</a></li>
					<li><a href="javascript:void(0);">German (coming soon)</a></li>
					<li><a href="javascript:void(0);">Russian (coming soon)</a></li>
					<li><a href="javascript:void(0);">Polski (coming soon)</a></li>
					<li><a href="javascript:void(0);">Lietuviu (coming soon)</a></li>
				</ul>
			</div>

			<div style="clear: both;"></div>

			<div class="footer-copyright-container">
				<div class="slogan">We care about your privacy.</div>
				<div class="copyright">© Copyright 2014 <a href="https://nordvpn.com/">Nordvpn.com</a> and Tefincom co S.A. support[@]nordvpn.com</div>
			</div>
		</div>
		<div style="clear: both;"></div>
	</div>
</div>

<script type='text/javascript' src='https://nordvpn.com/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/jquery.form.min.js?ver=3.50.0-2014.02.05'></script>
<script type='text/javascript'>
/* <![CDATA[ */
var _wpcf7 = {"loaderUrl":"https:\/\/nordvpn.com\/wp-content\/plugins\/contact-form-7\/images\/ajax-loader.gif","sending":"Sending ...","cached":"1"};
/* ]]> */
</script>
<script type='text/javascript' src='https://nordvpn.com/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js?ver=3.8.1'></script>
<script type='text/javascript'>
/* <![CDATA[ */
var icl_vars = {"current_language":"en","icl_home":"https:\/\/nordvpn.com\/"};
/* ]]> */
</script>
<script type='text/javascript' src='https://nordvpn.com/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/res/js/sitepress.js?ver=3.7.3269'></script>
</body>
</html>
Dataset generated from iterative load of that page, via remote request:

Code: Select all

25,35,32,29,32,28,35,34,30,29,31,28,31,27,31,25,28,25,27,29,30,27,26,31,25,34,29,30,30,30,32
32,26,33,28,33,34,32,28,30,35,27,27,31,32,32,32,33,25,31,35,28,25,32,28,30,28,30,35,26,29,33
35,33,26,32,28,25,26,33,31,29,33,28,32,34,29,35,25,31,31,28,34,33,28,34,25,35,35,34,27,26,33
33,32,35,28,34,33,25,31,35,34,34,26,35,34,25,28,26,30,30,26,28,31,32,28,30,30,26,25,34,28,32
25,35,25,25,25,34,34,34,32,26,27,30,26,26,26,29,30,35,31,34,28,32,25,35,33,34,34,27,34,30,35
26,32,34,27,25,35,33,32,33,29,27,31,33,35,33,28,25,27,30,34,34,28,29,29,31,29,34,29,27,32,33
27,30,34,25,25,28,26,28,33,31,27,30,32,28,30,26,32,26,26,30,25,27,35,32,25,30,25,34,35,32,33
27,28,30,35,35,35,31,25,29,26,31,31,32,27,29,28,34,30,26,34,27,29,35,31,27,26,31,28,35,31,31
33,30,31,25,26,33,33,34,30,35,27,25,34,29,33,31,32,34,33,30,27,34,26,28,32,35,35,26,26,34,31
32,29,29,33,31,28,29,33,35,32,28,32,26,26,26,34,33,28,30,28,35,30,34,32,33,29,34,25,27,25,35
Graphical version of those data:
nordVPN.png
Conclusion: bullshit.cs_dev

User avatar

Pattern_Juggled
Posts: 613
Joined: Sun Dec 16, 2012 6:34 am
Contact:

Re: NordVPN: fake "server status" page

Post by Pattern_Juggled » Sat Nov 22, 2014 5:12 am

Screenshot:
NordStats.png
"The World's Most Advanced VPN" claim:
NordVPNadvanced.png

User avatar

severide
Posts: 23
Joined: Sun Nov 10, 2013 1:09 am

Re: NordVPN: fake "server status" page

Post by severide » Sat Nov 22, 2014 5:24 am

Look at how shocked I am

Image
cryptofree via iOS
CS Node List
CS Wiki maintained by vpnDarknet
PGP
Bitmessage: BM-2cUCkRBnNEhhW3qyNoEpRK6LtQjUs281wT

User avatar

marzametal
Posts: 438
Joined: Mon Aug 05, 2013 11:39 am

Re: NordVPN: fake "server status" page

Post by marzametal » Sat Nov 22, 2014 5:39 am

HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA @ CM Punk

User avatar

Pattern_Juggled
Posts: 613
Joined: Sun Dec 16, 2012 6:34 am
Contact:

Re: NordVPN: fake "server status" page

Post by Pattern_Juggled » Sat Nov 22, 2014 9:38 am

What's amazing is how quickly all the "VPN review" sites notice when fraud like this is taking place, and immediately remove fraudsters from their recommendations.

Oh wait... that's not what happens. Sorry, was thinking of another universe.

Cheers,

  • ~ pj


Chris

Re: NordVPN: fake "server status" page

Post by Chris » Wed Nov 26, 2014 5:55 pm

Hey,

it's Chris here from NordVPN. I stumbled upon your thread on twitter and thought that it would be best to clarify this issue.
First of all many thanks for finding this error, we appreciate your professionalism. We did investigate this issue and found out, that this was not intended to be this way. One of our ex-developers made his work easier with this "workaround". The server status bars originally intended to show real server status, not like this. Now this issue is on our to-do list and we'll fix it asap. Again, many thanks for finding this error, we appreciate your help.


Chris

User avatar

Pattern_Juggled
Posts: 613
Joined: Sun Dec 16, 2012 6:34 am
Contact:

Re: NordVPN: fake "server status" page

Post by Pattern_Juggled » Thu Nov 27, 2014 6:14 am

Chris wrote:it's Chris here from NordVPN. I stumbled upon your thread on twitter and thought that it would be best to clarify this issue.
First of all many thanks for finding this error, we appreciate your professionalism. We did investigate this issue and found out, that this was not intended to be this way. One of our ex-developers made his work easier with this "workaround". The server status bars originally intended to show real server status, not like this. Now this issue is on our to-do list and we'll fix it asap. Again, many thanks for finding this error, we appreciate your help.
May I say, Chris, that your reply is both gracious and professional and that it sets a high standard for such things? Well, I'm saying it anyhow - because it's true.

Thanks for stopping by to post that, and thanks for being stand-up. I think anyone in the tech world can understand how what you are saying could happen... the "temporary fixes" that we do during pre-launch or whatever that, one way or another, get forgotten or overlooked and down the road they pop up out of nowhere. We all have stories like that.

So cheers, and we hope we weren't obnoxious in how we went about documenting this thing. It is not the intention of anyone on our team to be disrespectful or cruel; what clowing we do is always at core a reflection of our sense of how strange all this stuff can be, and how much we're as likely to be laughed at as anyone else. More, really.

Anyhow, best regards and best wishes from everyone here

Cheers,

  • ~ pj

Post Reply